Pojištění firem


Víme že pro správnou funkci, každého podnikání je důležité nejen správné řízení a rozvoj, ale také zajištění vybudovaného majetku a ochrana před riziky a jejich následky.  Nelze však vždy zabránit všem rizikům či přírodním událostem a z toho důvodu pro Vám nabízíme komplexní služby v oblasti pojištění firemních rizik. Zajistíme pro Vás vše od pomoci při stanovení pojistných hodnot a rizik, vytvoření nabídek a jejich porovnání u pojišťoven, správu smluv a pomoc při řešení pojistných událostí.

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Každá firma vykonává svojí práci jak nejlépe dokáže a samozřejmě se snaží vyhnout všem chybám. Nastanou ale okamžiky kdy se může stát událost, kterou nešlo ovlivnit, ať již se jedná o zraněného klienta, majetkovou škodu či vadný výrobek. Tato situace může společnost dovést až na pokraj její existence či k zániku a s novým občanských / obchodním zákoníkem může postihnou i její statutární orgány.

Na co vše Vás umíme pojistit?

Náhrada škody či újmy na zdraví a věci způsobenou:

 • provozní činností
 • vadným výrobkem – např. potraviny, jídla, součásti strojů, atd… ( salmonela)
 • vlastnictví nemovitosti a nebo nájmem
 • poskytováním odborných služeb
 • na věcech zaměstnanců
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské
 • škoda způsobená členy orgánů obchodních korporací
 • závažná havárie

Pojištění majetku

Základem pojištění každé firmy je pojištění firemního majetku. Ochrana firemních aktiv patří dokonce mezi povinnosti každého manažera, který vykonává svoji funkci „s péčí řádného hospodáře“. Zkušení pojišťovací zprostředkovatelé nastaví pojištění vaší firmy tak, aby spolehlivě zajistilo náhradu finančních ztrát v případě poškození nebo zničení majetku firmy.

Pojištění nemovitosti

Pojištění majetkuPro řadu firem jsou nemovitosti jejich nejdůležitějším majetkem, u pronajímaných objektů pak i zdrojem příjmu z pronájmu. Kvalitní pojištění firemních nemovitosti je tak nezbytnou součástí komplexního pojistného programu každé firmy.

Pod pojem pojištění nemovitostí se řadí kromě pojištění budov také pojištění různých vedlejších a pomocných staveb, ale třeba i oplocení či zpevněných venkovních ploch.

Nemovitosti je možné pojistit proti celé řadě nebezpečí. Od základních, jako je pojištění proti požáru či výbuchu (tzv. FLEXA), přes tzv. živelní, kterými jsou povodeň, záplava, vichřice či zemětřesení až po doplňková jako tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus. Pojišťovací zprostředkovatelé vám pomohou optimálně nastavit jak pojistná nebezpečí, tak především rozsah pojištění včetně různých limitů, spoluúčasti a připojištění.

Další druhy pojištění, které zajišťujeme

 • pojištění vybavení a zásob
 • pojištění peněz a cenin
 • pojištění strojů a elektroniky
 • pojištění rizik během stavby
 • pojištění zboží při přepravě

Pojištění automobilů

pojištění autPojištění aut patří mezi tradiční činnosti obchodníků KONTAKT PF. Svoje auto má u nás pojištěno spoustu našich zákazníků. V naší kanceláři se pojištění aut, zejména pak tzv. povinnému ručení, speciálně věnuje několik pracovníků a dokážou tak i pro vás najít optimální řešení a dobře vám poradit.

Jednotlivé pojišťovny často upravují své nabídky a poskytují různé výhody a slevy, zvláště při uzavření několika pojištění současně. Všechny tyto akce podrobně sledujeme a využíváme je pro váš prospěch. Kontaktujte naši kancelář a přesvědčte se, že i pro vaše auto dokážeme najít výhodnější pojištění, než máte nyní!

Povinné ručení

Povinné ručení, neboli správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je základním pojištěním pro každé auto či motocykl, ale třeba i pro přívěs. Bez povinného ručení není možné jezdit s vozidlem po silnici, aniž by se řidič vystavoval nebezpečí vysokých sankcí. Mohlo by se zdát, že povinné ručení je u všech pojišťoven stejné a záleží proto jen na ceně.

Ano, cena je asi nejdůležitějším parametrem pro nákup povinného ručení, ale nemělo by to být to jediné. U některých pojišťoven jsou totiž v základním pojištění obsažena i různá rozšíření – např. asistenční služby, pojištění proti živelným událostem (krupobití, povodeň), úrazové pojištění nebo třeba střetu se zvěří. Velké rozdíly mezi pojišťovnami mohou být i u připojištění skel.

Zavolejte nebo navštivte kancelář, i vám dokážeme najít levnější a výhodnější povinné ručení pro vaše auto!

Havarijní pojištění

Dopravní nehody s větším či menším poškozením aut jsou bohužel běžnou součástí dnešního provozu. S odcizením auta, vandalismem či vykradením součástek či věcí z vozidla se již také většina z Vás osobně setkala. Právě pro tyto případy je tady havarijní pojištění, které poskytuje náhradu v případech:

 • kdy si poškození auta způsobíme sami (pouze havárie)
 • auto je poškozeno úmyslně, vykradeno, či zcela odcizeno (odcizení, vandalismus)
 • auto je poškozeno živelní událostí (požár, vichřice, krupobití, povodeň…)

K těmto základním druhům pojištění lze uzavřít ještě doplňková pojištění – např. pojištění skel, pojištění zavazadel či pronájem náhradního vozidla.

V naší kanceláři najdete zkušené odborníky na havarijní pojištění, kteří vám pomohou najít nejvýhodnější pojištění pro vašeho „plechového miláčka“

Finanční pojištění

financni-pojisteni-3Hospodaření firem ohrožuje celá řada nepříjemných situací, jejichž důsledkem není přímá hmotná škoda, ale určitá finanční ztráta, případně nutnost vynaložit mimořádné a neplánované finanční náklady. V průběhu doby pro mnoho takových rizik vytvořily pojišťovny specializované produkty, které se obvykle souhrnně nazývají „pojištění finančních rizik“.

Pojištění pohledávek

Při pohledu do rozvahy většiny firem lze snadno zjistit, že největší část jejich aktiv tvoří pohledávky za zákazníky, tedy neuhrazené faktury. Pojištění pohledávek poskytuje ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho závazků, usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu.

Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry (odložená platba např. 30, 60 dní apod.), které dodavatel poskytuje svým zákazníkům (v zahraničí i v tuzemsku) při dodávce zboží či služeb.

Pojištění finančních záruk

Ve stavebnictví či strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodavateli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod. Pojistné záruky (bondy) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou angažovanost banky za klientem a mohou tak být vhodným řešením pro řadu podniků.

Mezi běžné druhy záruk patří:

 • Záruka za nabídku (Bid Bond) – se používá jako jistota v případě velkých výběrových řízení či veřejných zakázek
 • Záruka za akontaci (Advance Payment Bond) – se používá jako záruka vrácení zálohy v případě platby zákazníka předem
 • Záruka za řádné provedení (Performance Bond) – zajišťuje, že dodavatel splní smlouvu o dílo správně a dle dohodnutých podmínek
 • Záruka za vady v záruční době (Maintenance Bond) – zákazník si žádá jistotu pro případ výskytu vad v záruční době dodaného díla
 • Záruka za zádržné (Retention Bond) – zejména ve stavebnictví je zákazníkem běžně zadržována dodavateli platba poslední části ceny jako ručení za nesplnění jeho závazků po předání díla

 

 Pojištění stažení výrobku z trhu

pojisteni-prijmu-1Ochrana spotřebitelů je v Evropské Unii, USA a dalších vyspělých zemích na vysoké úrovni. Státní orgány dohlížející na bezpečnost potravin a průmyslových výrobků jsou proto oprávněny nařídit výrobci stažení výrobku z trhu, a to na jeho náklady. Každé stahování nebezpečných výrobků spojené s mediálním ohlasem navíc výrazně poškozuje pověst firmy a negativně ovlivňuje i prodej jejich dalších výrobků.

Rozsáhlé stahování výrobků z trhu zažila již celá řada světových výrobců. Z tohoto důvodu připravily pojišťovny speciální pojištění nákladů vzniklých se stahováním výrobků z trhu a to jednak pro průmyslové výrobky a dále pro potraviny a léky. To odpovídá i orgánům Evropské Unie, které sledují stahování nepotravinářských výrobků v systému RAPEX a potravin v systému RASFF.

Pojištění zpronevěry

Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve firmách jsou realitou dnešních dnů. Zejména rozšíření elektronického bankovnictví, kopírovací techniky a počítačově zpracovávaného účetnictví napomáhá snadnému páchání kriminality zaměstnanci. Běžné pojištění majetku pro případ odcizení však tento typ škody vylučuje a je nutné jej uzavřít individuálně.

Přestože mnoho manažerů či majitelů firem téměř bezmezně věří svým zaměstnancům, policejní statistiky jsou neúprosné a dokládají řadu případů zpronevěry ve státní správě, institucích i běžných firmách. Přitom většinou se jedná o dlouholeté zaměstnance, kteří požívají vysoké důvěry svých nadřízených a podvody páchají po několik let. Po jejich odhalení je šance na náhradu škody minimální.

Pojištění právní ochrany

Podnikatelské prostředí je stále složitější, zákony se velmi často mění a zejména pro menší firmy může být obrana jejich oprávněných zájmů v právních sporech nákladnou záležitostí. Náklady na vedení sporů mohou ve složitějších případech dosáhnout i stovek tisíc korun a řada firem proto velmi zvažuje, zda si vůbec mohou dovolit svá práva hájit.

Spolehlivým řešením může být v takové situaci pojištění právní ochrany, které pojištěnému podnikateli či firmě zajistí úhradu nákladů na právní pomoc (tj. porada, zastupování při soudním řízení apod.). Pojištění se vztahuje na spory se zákazníky, pracovněprávní spory se zaměstnanci, ale i na některé spory se správními orgány a dalšími obchodními partnery (např. pojišťovnami).

Cestovní pojištění

Služební cesty do zahraničí patří neodmyslitelně k rozvinutému podnikání v exportně orientované ekonomice, jakou je Česká republika. S cestováním je však spojena celá řada rizik a možných nákladů, které v případě nešťastné události nese zaměstnavatel, který svého zaměstnance vyslal na zahraniční cestu.

Na pojistném trhu je k dispozici od různých pojišťoven celá řada komplexních pojištění pro rizika spojená s pracovními cestami. Obvykle je možné vybrat kombinace různých připojištění a individuálně nastavit rozsah pojištění s ohledem na potřeby každé firmy.

Specialisté na cestovní pojištění v KONTAKT-PF s.r.o. pro vás vyberou a na míru připraví pojištění, které spolehlivě ochrání vaše zaměstnance a navíc budou mít jednoduchou a přehlednou administrativu, bez nutnosti uzavírat pojištění pro každou cestu samostatně.

 

Pojištění příjmu

Na pojištění firemního majetku, které chrání aktiva firmy, nedílně navazuje pojištění příjmů, které nahradí vaší firmě ztráty spojené s výpadkem výroby či služeb.

Pojištění provozních ztrát spojených s omezením či přerušením provozu je z 3 základních druhů firemního pojištění, tím nejvíce podceňovaným v Česku. Přestože v případě větší škody obvykle rozhoduje o přežití firmy, má jej uzavřeno pouze 11% firem.

Zařaďte svoji firmu mezi ty prozíravé a poraďte se s pojišťovacími makléři v naší firmě KONTAKT-PF s.r.o. o možnostech pojištění příjmů pro vaše podnikání. Budete překvapeni možnostmi ochrany i příznivou cenou tohoto pojištění.

Pojištění výpadku provozu

financni-pojisteni-2Poměrně malá škoda na majetku firmy může způsobit několikadenní zastavení výroby a následné mnohamilionové ztráty. Výroba se ale může zastavit i v případě, kdy na majetku firmy vůbec škoda nevznikne. Výpadek totiž může nastat u odběratele vašich výrobků či dodavatele polotovarů nebo dokonce výpadkem dodávky elektřiny, plynu či vody. Pojišťovna nahradí v případě škody především fixní náklady, které podnik musí platit (mzdy, odvody, splátky leasingu atd.) i když nevyrábí. Sjednává se obvykle i pojištění ušlého zisku.

Pojištění přerušení provozu je možné uzavřít proti stejným nebezpečím, proti nimž je uzavřeno pojištění majetku, tedy především proti požáru, povodni či ostatním živelním nebezpečím, ale také proti krádeži, vodovodní škodě nebo pro případ havárie na strojním či elektronickém zařízení. Zvláštním druhem pojištění je ztráta předpokládaného zisku v důsledku stavební havárie a zpoždění zahájení provozu (tzv. pojištění ALOP).

Pojištění zvýšených nákladů

U některých oblastí podnikání je možné po vzniku škody pokračovat v podnikatelské činnosti jen v případě vynaložení zvláštních nákladů. Například při zatopení elektrické rozvodny je možné si pronajmout dieselagregát jako náhradní zdroj energie a v plné či omezené míře pokračovat v činnosti. Z pojištění zvýšených nákladů se pak platí náklady pronájmu a spotřeby paliva. Podobně je možné např. kancelářský provoz v případě požáru rychle přestěhovat do náhradních prostor a zde pokračovat v činnosti.

Každá firma je individuální a má jiné potřeby pro správné nastavení pojištění zvýšených nákladů při omezení či přerušení provozu. Kontaktuje našeho pojišťovací makléře, kteří vám pomohou při analýze rizik přerušení provozu a doporučí vhodnou pojistnou ochranu.

Pojištění ušlého nájmu

Stane-li se pronajatý byt či nebytový prostor nepoužitelný v důsledku požáru, povodně či jiné škody, nemusí nájemník hradit majiteli prostor sjednaný nájem. Majitel nemovitosti pak musí řešit opravu budovy a ještě mu bude chybět pravidelný příjem z nájemného. Pro tyto případy byla připravena speciální varianta pojištění přerušení provozu nazvaná pojištění ušlého nájmu.

Zejména v případě, že majitel budovy splácí úvěr bance, případně využívá nájemné pro financování jiné činnosti, je pojištění ušlého nájmu nezbytnou součástí pojištění samotné nemovitosti. Specialisté na pojištění podnikatelských rizik v KONTAKT-PF s.r.o. vám pomohou s nastavením pojištění ušlého nájmu tak, aby nebyly zásadně ohroženy vaše příjmy z pronajaté nemovitosti.

Zemědělské pojištění

zemedelska-pojisteni-2Pro svoji značnou odlišnost od jiných oblastí podnikání vznikl pro rizika spojená s rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobou specifický obor pojištění. Je to poměrně zvláštní složitá oblast pojištění s velkým množstvím škod a věnuje se mu jen malý počet pojišťoven.

Pro podnikatele v zemědělství představuje správně uzavřené pojištění plodin či zvířat určitou jistotu v náročném tržním prostředí. Důležitost zemědělského pojištění uznává i stát, který prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) poskytuje výrazné dotace na pojištění hospodářských zvířat a pojištění plodin.

Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic představuje pro farmáře při současných extrémních výkyvech počasí a stále se opakujících živelních pohromách nepostradatelnou jistotu. Krupobití, požáry, vichřice, záplavy a povodně, stejně jako extrémní podmínky během zimního období či pozdní jarní mrazy se začínají objevovat čím dál častěji a s větší intenzitou.

I když se na první pohled zdá, že riziko hrozí jen po velmi krátkou dobu během celého vegetačního období a je jen malá pravděpodobnost vzniku škodné události, stačí pouhých pár minut krupobití, vichřice či jiné živelní pohromy k tomu, aby byla úroda poničena.

Navíc při existujících státních dotacích na platbu pojistného se tato rizika opravdu vyplatí pojistit. Kontaktujte specialisty na zemědělské pojištění v KONTAKT-PF s.r.o. a nechte si připravit nabídku pojištění plodin.

Pojištění hospodářských zvířat

Při chovu hospodářských zvířat musí farmáři čelit rizikům v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky, stejně tak jako jednotlivým škodám v podobě zmetání, poporodních škod či úrazu.

V případě, že dojde k nákaze byť i jen jednoho kusu zvířete, může se stát, že farmář je nucen zlikvidovat celé stádo, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody vzrůstá zvláště v intenzivních chovech, velkochovech a u plemenných zvířat.

Podobně jako u pojištění plodin poskytuje stát i u pojištění hospodářských zvířat výrazné dotace na platbu pojistného, takže o výhodnosti pojištění není pochyb. Kontaktuje specialisty na zemědělské pojištění v KONTAKT-PF s.r.o. a zjistěte jaké možnosti pojištění zvířat existují právě pro váš zemědělský podnik.

Pojištění lesů

V posledních letech se často setkáváme s dlouhými obdobími sucha často spojených s vysokými teplotami, které mohou snadno způsobit lesní požáry. Toto riziko narůstá zvláště na suchých písčitých půdách. Významným nebezpečím pro lesní porosty je samozřejmě také vichřice a u lesních školek i povodeň.

U lesních porostů existuje několik typů pojištění. Kromě samotné hodnoty dřeva lze pojistit i zvýšené náklady na vytěžení nebo náklady na nové zalesnění. Specialisté na zemědělské pojištění v KONTAKT-PF s.r.o. vás budou informovat o možnostech pojištění lesů a připraví optimální nabídku pojištění podle vašich potřeb.

Pojištění zemědělských a lesních strojů

zemedelska-pojisteni-4Moderní zemědělský podnik disponuje řadou nákladných strojních zařízení, která jsou pro jeho provoz nepostradatelná. Od mobilních pracovních strojů jako jsou postřikovače, sklízecí mlátičky a řezačky často ohrožované požárem přímo na poli, přes speciální druhy traktorů, až po technologii na dojení a chlazení mléka.

Pojištění zemědělských strojů se rozděluje na pevně instalované stroje a na mobilní pracovní stroje, pro něž pojišťovny připravily speciální pojistné produkty. Pojištění kryje nejen živelné události a odcizení, ale i vnitřní havárie či poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

Kontaktuje zkušené specialisty na zemědělská pojištění v KONTAKT-PF s.r.o. a zjistěte, zda lze pro vaše strojní vybavení využít pojištění zemědělských strojů a ochránit tak vaši vysokou investici.

Pojištění zaměstnanců

Různé druhy pojištění lze s výhodou využít jako benefity pro zaměstnance vaší firmy. Státem podporované jsou zejména pojištění spořícího charakteru – životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele a penzijní připojištění se státním příspěvkem. U obou se příspěvek firmy považuje za její daňový náklad a u zaměstnance navíc nepodléhá zdanění.

Skupinová pojištění rizikového typu lze zase pro zaměstnance sjednat s velkou slevou díky úspoře administrativy pojišťovny proti individuálně uzavíranému pojištění.

Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

Moderní flexibilní produkty životního pojištění, které přesně odpovídají daňovému zvýhodnění u zaměstnavatele i zaměstnance jsou častým nástrojem motivace a stabilizace zaměstnanců. Pro svoji ekonomickou výhodnost je příspěvek zaměstnavatele na toto pojištění mezi firmami velmi oblíben jako součást programu zaměstnaneckých výhod.

Využijte i ve vaší firmě zaměstnanecký program životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele a nechte si u specialistů na zaměstnanecké programy v KONTAKT-PF s.r.o. spočítat daňové úspory firmy i zaměstnance v porovnání s běžně placenou mzdou.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem patří mezi nejvíce rozšířené programy zaměstnaneckých výhod v České republice. Vytváření úspor zaměstnanců na dobu zaslouženého odpočinku je podporováno státem kromě přímého příspěvku i formou daňových úlev u zaměstnavatele, který se rozhodne svým zaměstnancům na penzijní připojištění přispívat.

Využijte i ve vaší firmě zaměstnanecký program penzijního připojištění s příspěvkem zaměstnavatele a nechte si u specialistů na zaměstnanecké programy v KONTAKT-PF s.r.o. spočítat daňové úspory firmy i zaměstnance v porovnání s běžně placenou mzdou.

Skupinové úrazové pojištění

Výhodou skupinového úrazového pojištění pro zaměstnance firmy je především výrazně nižší cena pojištění díky velkému zjednodušení administrativy pro pojišťovnu a tím i snížení správních nákladů. Pojištění může být v platnosti jen po dobu výkonu pracovní činnosti nebo na 24 h denně, čímž firma poskytuje zaměstnancům další výhodu.

Pojistné smlouvy pro skupinové úrazové pojištění se uzavírají individuálně, a proto mohou být jednotlivé složky úrazového pojištění nastaveny zcela dle požadavků klienta. Kontaktujte specialisty na zaměstnanecké výhody v KONTAKT-PF s.r.o. a seznamte se s možnostmi skupinového úrazového pojištění pro vaše zaměstnance.

Skupinové zdravotní pojištění

Soukromé zdravotní pojištění pro zaměstnance jako moderní forma zaměstnaneckých výhod je nástrojem ochrany zdraví a prevence závažných chorob pracovníků firem. Pojištění je určeno zejména k dlouhodobému komplexnímu sledování zdravotního stavu zaměstnanců. Navíc poskytuje podstatně větší rozsah a frekvenci vyšetření, než veřejné zdravotní pojištění. Tím se řadí mezi významné motivační benefity, které společnosti poskytují svým zaměstnancům.

Vyzkoušejte i ve vaší firmě možnosti soukromého zdravotního pojištění pro zaměstnance jako součásti zaměstnaneckých výhod. Kontaktujte specialisty na zaměstnanecké výhody v KONTAKT-PF s.r.o. a získejte bližší informace o zdravotním pojištění zaměstnanců.