Pojištění osob


Pojištění života a zdraví

Náš život a naše zdraví jsou to nejcennější co v životě máme. Každý z nás ví, že má pouze jedno a přesto že si většina lidí uvědomuje potřebu životního pojištění, tak tuto skutečnost přecházejí. Nemocem a úrazům se mnohdy nedá předcházet a není zapotřebí lámat ruce nad vzniklou situací nýbrž řešit její následky. Nesmíme zapomínat na nečekané výdeje, které tyto události doprovázejí a také na zajištění běžných životních potřeb v případě výpadků příjmů.

Rizika na která Vás můžeme zajistit:

 • Pracovní neschopnost
 • Odškodné za úraz
 • Invalidita I II III a IV stupně včetně bezmocnosti
 • Velmi Vážná onemocnění
 • Trvalé následky úrazu
 • Pobyt v nemocnici
 • Smrt
 • Onkologická onemocnění

Daňové zvýhodnění pro životní pojištění se spořící složkou je jasným signálem státu, že na penzi si máme především spořit sami a životní pojištění je jedním z nástrojů, které se k tomuto cíli dají využít. Především s možností příspěvku zaměstnavatele se tato možnost stává velice zajímavou. Specialisté na životní pojištění v KONTAKT-PF s.r.o. odpoví na vaše dotazy a pomohou vám nastavit pojištění podle vašich potřeb.

Životní pojištění

Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny či blízkých osob pro případ výpadků příjmů, vážných nemocí a úrazů či předčasného odchodu ze života. Proto je nutné, aby pojistné částky byly nastaveny správně a pojistná smlouva mohla vyhovět Vašim požadavkům a stačily na udržení Vaší životní úrovně či mohly spolehlivě pokrýt případné závazky, např. splacení hypotéky, vzdělání dětí apod.

Druhou významnou složkou životního pojištění je dnes spoření, resp. investování za účelem vytvoření finanční rezervy. Tuto složku životního pojištění, která tvoří rezervu pro období penze. Naše společnost tuto volbu nepodporuje a sjednáváme ji pouze v případě možnosti výhodných daňových úlev a to jak při individuální platbě pojištění, tak u příspěvku zaměstnavatele.

Specialisté na životní pojištění v KONTAKT-PF s.r.o. vám pomohu vybrat důvěryhodnou pojišťovnu i moderní a flexibilní pojistku, kterou můžete průběžně měnit tak, jak se bude měnit vaše životní situace.

Úrazové pojištění

Úrazy jsou dnes bohužel neodmyslitelnou součástí našeho uspěchaného životního stylu a ohrožuji děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání.

Kvalitní úrazové pojištění by mělo být standardem pro každého, protože chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život. Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří základních částí:

 • Pojištění pro případ smrti úrazem – za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění
 • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu – tato složka má největší význam, měla by být dostatečně vysoká, obvykle se dnes uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny
 • Pojištění denního odškodného nebo doby léčení – díky moderní medicíně se dnes velkou část úrazů podaří vyléčit bez výrazných následků. Léčení však trvá často velmi dlouho a proto je nutné pokrýt ztrátu příjmů během tohoto období.

Zdravotní pojištění

Zdraví je naše nejcennější věc, na tom se jistě všichni shodneme. V dnešní době však závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt. Proto existuje několik druhů zdravotního pojištění, které nám pomůže překlenout obtížné období a získanými prostředky si můžeme výrazně zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění (rakovina, infarkt atd.). Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj či náklady na dojíždění příbuzných. Pojištění zdravotní asistence vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

Pojištění nemocenské

Nemocenská, neboli náhrada příjmu po dobu pracovní neschopnosti je dnes díky úsporným opatřením státu výrazně nižší než dříve. Výpadek příjmu je zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu velmi výrazný a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit

Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců a proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé a získat tak mnohem vyšší denní náhradu.

Specialisté na pojištění osob v KONTAKT-PF s.r.o. vám pomohou vybrat vhodné pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, tzv. nemocenské a zabezpečit tak vaše příjmy i po dobu případné nemoci.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je produktem dlouhodobého spoření, který je výrazně podporován státem jak přímým příspěvkem, tak daňovými úlevami. I proto jej má uzavřeno již více než 4,5 mil občanů.

Bohužel, částka, kterou si většina občanů spoří je velmi nízká a jen obtížně může proto vytvořit významnější příspěvek k penzi. Je škoda, že většina klientů penzijních fondů nevyužívá všech možností daňových úlev a státní podpory.

Pojištění automobilů

Pojištění aut sokroměPojištění aut patří mezi tradiční činnosti obchodníků KONTAKT PF. Svoje auto má u nás pojištěno spoustu našich zákazníků. V naší kanceláři se pojištění aut, zejména pak tzv. povinnému ručení, speciálně věnuje několik pracovníků a dokážou tak i pro vás najít optimální řešení a dobře vám poradit.

Jednotlivé pojišťovny často upravují své nabídky a poskytují různé výhody a slevy, zvláště při uzavření několika pojištění současně. Všechny tyto akce podrobně sledujeme a využíváme je pro váš prospěch. Kontaktujte naši kancelář a přesvědčte se, že i pro vaše auto dokážeme najít výhodnější pojištění, než máte nyní!

Povinné ručení

Povinné ručení, neboli správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je základním pojištěním pro každé auto či motocykl, ale třeba i pro přívěs. Bez povinného ručení není možné jezdit s autem po silnici, aniž by se řidič vystavoval nebezpečí vysokých sankcí. Mohlo by se zdát, že povinné ručení je u všech pojišťoven stejné a záleží proto jen na ceně.

Ano, cena je asi nejdůležitějším parametrem pro nákup povinného ručení, ale nemělo by to být to jediné. U některých pojišťoven jsou totiž v základním pojištění obsažena i různá rozšíření – např. asistenční služby, pojištění proti živelným událostem (krupobití, povodeň), úrazové pojištění nebo třeba střetu se zvěří. Velké rozdíly mezi pojišťovnami mohou být i u připojištění skel.

Zavolejte nebo navštivte kancelář i vám dokážeme najít levnější a výhodnější povinné ručení pro vaše auto!

Havarijní pojištění

Dopravní nehody s větším či menším poškozením aut jsou bohužel běžnou součástí dnešního provozu. S odcizením auta, vandalismem či vykradením součástek či věcí z vozidla se již také většina z vás osobně setkala. Právě pro tyto případy je tady havarijní pojištění, které poskytuje náhradu v případech:

 • kdy si poškození auta způsobíme sami (pouze havárie)
 • auto je poškozeno úmyslně, vykradeno, či zcela odcizeno (odcizení, vandalismus)
 • auto je poškozeno živelní událostí (požár, vichřice, krupobití, povodeň…)

K těmto základním druhům pojištění lze uzavřít ještě doplňková pojištění – např. pojištění skel, pojištění zavazadel či pronájem náhradního vozidla.

V naší kanceláři najdete zkušené odborníky na havarijní pojištění, kteří vám pomohou najít nejvýhodnější pojištění pro vašeho „plechového miláčka“

Pojištění majetku

Rodinný dům a jeho vybavení představuje pro většinu občanů jejich největší majetek a při jeho značném poškození či úplné ztrátě by si opravu či náhradu nemohli z běžných úspor dovolit. Proto je pojištění majetku opravdu tím základním pojištěním každé rodiny. Zkušení pojišťovací makléři v KONTAKT-PF pro vás připraví to správné pojištění pro rodinný dům, chatu či chalupu a vybavení domácnosti a pomohou i se zajištěním vinkulace pro hypotéku.

V oblastech ohrožených povodněmi se nabídky pojišťoven mohou výrazně lišit, a proto je dobré se obrátit na makléře KONTAKT-PF, kteří spolupracují se všemi pojišťovnami na trhu a pomohou vám najít co nejlepší podmínky.

Pojištění staveb, domů a bytů

Základním pojištěním pro rodinné domy a bytové jednotky je pojištění proti živelním škodám. V posledních letech postihují naší zemi stále častěji povodně, záplavy, krupobití či vichřice. Objevují se ale i malá tornáda a záplavy sněhu poškozují střechy na horách i ve městech. Rodinným domů se nevyhýbají ani požáry a měděné okapy či další stavební součásti stále lákají zloděje.

Ceny i malých domů dnes dosahují milionových částek a v případě větší škody bude pro většinu občanů velmi obtížné financovat opravu z vlastních úspor či z úvěru. Nejlepším řešením je proto kvalitní pojištění. Za několik korun denně můžete mít klid a jistotu, že nepřijdete o střechu nad hlavou.

Pojištění rodinných domů je běžně nabízeno v kanceláři KONTAKT-PF. Kontaktujte naše specialisty a nechte si vypracovat porovnání nabídek několika pojišťoven. Máte-li starší pojistku na dům, zdarma vám zkontrolujeme, zda je možné ji zlepšit či nehrozí-li nebezpečí podpojištění. Kontrolu pojistky doporučujeme po každé větší rekonstrukci a minimálně každých 5 let.

Pojištění vybavení domácnosti

Pojištění vybavení domácnosti bývá často zaměňováno s pojištěním bytové jednotky či vlastní stavby domu. Jedná se však o 2 odlišné druhy pojištění! Zjednodušeně lze říci, že vše co je pevně spojeno s nemovitostí, patří do pojištění stavby (např. vana, sprchový kout, umyvadlo atd.). Do pojištění vybavení jsou na druhé straně zahrnuty všechny ostatní věci uvnitř domu či bytu (nábytek, nádobí, elektronika, oblečení, osobní věci, lyže, kola atd.)

Vybavení domácnosti bychom si tedy měli pojistit nejen v rodinném domě, či ve vlastním nebo družstevním bytě, ale i pokud bydlíme v pronájmu. Majitel bytu totiž nemůže pojišťovat naše věci. Pojišťovny dnes nabízí celou řadu kvalitních pojištění domácnosti s řadou připojištění. Připojistit je možné i cenné věci jako starožitnosti, sbírky či obrazy a jiné umělecké předměty.

Obraťte se na nejbližší kancelář makléřů INSIA, kde vám naši odborníci vypracují porovnání nabídek několika pojišťoven a navrhnou nejvýhodnější řešení. Máte-li starší pojistku na domácnost, zdarma vám zkontrolujeme, zda je možné ji zlepšit či nehrozí-li nebezpečí podpojištění z důvodu nízké pojistné částky. Kontrolu pojistky doporučujeme po každém větším nákupu vybavení a minimálně každých 5 let.

Pojištění chat a chalup

S pojmy chata či chalupa a pojištění si většina z nás spojuje i slovo „vykradení“. Ano, nejčastějším důvodem pro sjednání pojištění chaty a chalupy bývá obvykle obava z vykradení rekreační stavby v době naší nepřítomnosti. Policejní statistiky to každoročně potvrzují. Ovšem rekreačním stavbám se nevyhýbají ani živelní škody, právě naopak.

Často máme chatu nebo chalupu v atraktivním prostředí, u řeky, na horách, v lese. A všude tam hrozí zvýšené riziko povodně či záplavy, pádu stromů, vichřice sesuvu půdy nebo tíhy sněhu.

Pojištění zahrady

Krásná a udržovaná zahrada bývá často zálibou i pýchou majitelů rodinných domů, ale i chat či chalup. Přemýšleli jste však někdy, kolik by stálo obnovení porostů zahrady, pokud by se přes ni převalila vlna vody s bahnem? Vichřice může za pár vteřin polámat krásně vzrostlé stromy a teakový zahradní nábytek nebo gril také jistě každý letní večer neuklízíte před zloději do zamčené garáže.

Právě pro takové případy přišly pojišťovny s pojištěním vybavení zahrady. To zahrnuje jak porosty, tak terénní úpravy (zídky, ploty, cesty), ale i drobné stavby (pergola, udírna, altán) či bazény nebo zahradní jezírka a jejich vybavení (filtrace, čerpadla). Pojištění se vztahuje i na zahradní techniku jako je sekačka, motorová pila či malotraktor.

Máte-li krásnou a pěkně vybavenou zahradu, neváhejte kontaktovat specialisty na pojištění majetku občanů v kanceláři KONTAKT-PF. Zkontrolujeme, zda a v jakém rozsahu se na vybavení zahrady vztahuje vaše současná pojistka rodinného domu a případně vám doporučíme speciální pojištění zahrady

 

Rodinný dům a jeho vybavení představuje pro většinu občanů jejich největší majetek a při jeho značném poškození či úplné ztrátě by si opravu či náhradu nemohli z běžných úspor dovolit. Proto je pojištění majetku opravdu tím základním pojištěním každé rodiny. Zkušení pojišťovací makléři v KONTAKT-PF  pro vás připraví to správné pojištění pro rodinný dům, chatu či chalupu a vybavení domácnosti a pomohou i se zajištěním vinkulace pro hypotéku.

V oblastech ohrožených povodněmi se nabídky pojišťoven mohou výrazně lišit, a proto je dobré se obrátit na makléře KONTAKT-PF, kteří spolupracují se všemi pojišťovnami na trhu a pomohou vám najít co nejlepší podmínky.

 

Pojištění odpovědnosti

V běžném životě se stane řada situací, kdy někomu jinému můžete svojí nepozorností, či nedbalostí způsobit škodu. Škoda jinému však může vzniknout i bez vaší přímé účasti a přesto vám vzniká odpovědnost takovou škodu uhradit. Větev ze stromu na vašem pozemku, prasklá hadice od pračky, spadlá taška z vaší střechy nebo váš pes pod koly auta, mohou být příčinou vzniku škody ve stovkách tisíc i milionech korun.

Pojištění odpovědnosti za škodu vám zajistí ochranu před takovými nároky a to včetně nákladů na právní obhajobu v případném soudním řízení. Pojištění odpovědnosti bývá zpravidla sjednáváno společně s pojištěním nemovitosti či domácnosti, některé druhy pojištění je však třeba uzavřít samostatně

Odpovědnost z domácnosti

Odpovědnost z provozu domácnosti je základním druhem pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Vztahuje se obvykle na všechny osoby žijící ve společné domácnosti a pokrývá nejčastější situace, z nichž vám může vzniknout odpovědnost za způsobenou škodu.

Neopatrná jízda vašich dětí na kole či vaše nepozornost a následná srážka s lyžařem na sjezdovce v Rakousku mohou být příčinou značné škody na zdraví jiných osob. Proto je třeba volit dostatečně vysoké limity pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života se obvykle sjednává současně s pojištěním vybavení domácnosti. Specialisté na pojištění občanů v KONTAKT-PF vám odpoví na vaše dotazy k tomuto pojištění a pomohou vám vybrat vhodné limity pojistného plnění.

Odpovědnost z nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti potřebujete v případě, že vlastníte jakoukoli nemovitost, tedy nejen dům, ale třeba jen chatu nebo jen parcelu. Vlastník nemovitosti totiž často odpovídá za škodu, kterou utrpí někdo jiný v souvislosti s touto nemovitostí.

Nejčastěji se toto pojištění sjednává jako součást pojištění nemovitosti, obvykle ale na poměrně nízké částky. Doporučujeme vám proto prověřit, zda se vaše současné pojištění odpovědnosti vztahuje i na škody tohoto typu a zda je limit dostatečný. Starší pojistky bývají uzavřeny na velmi nízké částky a soudy v dnešní době přiznávají poškozeným mnohem vyšší odškodnění než dříve. Kontaktuje některou z našich kanceláří a nechejte si zdarma provést kontrolu vašeho pojištění odpovědnosti.

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli bývá hovorově označováno jako tzv. „pojistka na blbost“. Patří však mezi často sjednávaná pojištění u zaměstnanců, protože je může významně uchránit před často dosti vysokou náhradou škody, která vznikne jejich zaviněním zaměstnavateli. Podle současných předpisů odpovídá zaměstnanec za škodu až do výše 4,5 násobku průměrného platu.

Velmi často si toto pojištění uzavírají řidiči firemních aut, skladníci či jiné profese, které mohou snadno způsobit škodu na věci. Užitečné je toto pojištění ale i pro kancelářské profese, kde může vzniknout finanční škoda, např., při špatném výpočtu daňové povinnosti, chybně zadané objednávce apod. Pojištění lze sjednat i pro pracovníky veřejné a státní správy.

Podmínky pojišťoven se u tohoto pojištění často mění, hlavně kvůli značnému množství škod. Velmi rozdílné jsou ceny pojištění a také spoluúčasti. Pro sjednání nového pojištění či kontrolu vaší současné pojistky prosím navštivte či kontaktujte našeho zprostředkovatele firmy KONTAKT-PF.

Odpovědnost z provozu plavidla

Stejně jako je na silnici povinné ručení, existuje i na vodě odpovědnost za škody způsobené provozem plavidla. Pojištění není povinné, ale rozhodně se vyplatí. Máte-li motorový člun, vodní skútr či plachetnici podléhající evidenci státní plavební dráhy, je třeba uzavřít zvláštní připojištění nebo samostatnou pojistku.

Škoda způsobená malým plavidlem, či třeba windsurfingem se zahrnuje do pojištění obecné odpovědnosti z provozu domácnosti. Potřebujete-li uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu plavidla, spojte se s našimi specialisty na pojištění občanů v nejbližší kanceláři KONTAKT-PF.

Cestovní pojištění

Přinášíme Vám unikátní možnost si on-line sjednat cestovní pojištění bez limitů a to vše s 50% slevou! 

Tuto možnost Vám přinášíme ve spolupráci s pojišťovnou AXA ASSISTANCE

Stačí pouzen kliknout na obrázek a přejdete ke sjednání již s přiřazenou slevou.

 

assist_vice_sluz_czech2

Proč si sjednat cestovní pojištění s námi?

 • Pojištění bez limitu na léčebné výlohy je jedinou možností, jak si být jisti že jste adekvátně chráněni.
 • Dle našich informací na našem trhu nabízí cestovní pojištění s neomezeným limitem pouze 2 pojišťovny. AXA ASSISTANCE a Allianz pojišťovna
 • Pojištění sjednáte jednoduše a rychle kliknutím na obrázek.
 • Díky 50% slevě nabízíme nejvýhodnější nabídku na cestovní pojištění při stejných parametrech
 • Vše si sjednáte on-line klidně na poslední chvíli před odjezdem
 • Možnost platby kreditní kartou, celé sjednání netrvá déle než 3 minuty.
 • Po platbě obdržíte veškeré náležitosti na Váš e-mail (smlouvu, asistenční kartičku a pojistné podmínky).

 

Samozřejmě Vám rádi poskytneme cestovní pojištění od všech pojišťoven v České republice, neváhejte nás kontaktovat.

Pojištění právní ochrany

Právní prostředí kolem nás je stále náročnější, zákony se mění velmi často tak a hájit účinně svá práva není pro většinu občanů vůbec jednoduché. Velké firmy či instituce někdy zneužívají i to, že občan váhá, zda si v dané věci vzít právníka a uhradit nemalé náklady s nejasnou vyhlídkou na úspěch. To vede bohužel k tomu, že na obranu svých práv často rezignujeme a s nespravedlností se smíříme. Podle nedávného průzkumu jsou Češi dokonce v EU na předposledním místě, co se týká vymáhání práv spotřebitele při nespojenosti se zbožím nebo službou!

Mezi těmi, kdo nehájí svá práva, však nemusíte být i vy. Stačí si uzavřít pojištění právní ochrany, tedy jakéhosi „předplaceného právníka“. Z tohoto pojištění se pak hradí nejen odměna právnímu zástupci, ale i nejrůznější poplatky za soudní znalce apod. Pojišťovny provozují i základní právní poradenství po telefonu a pomohou vám tak přímo na místě.

Právní ochrana řidiče a vozidla

Nejčastěji sjednávaným druhem pojištění právní ochrany je pojištění řidiče a vozidla. Při provozu vozidla se totiž s paragrafy můžeme setkat velmi snadno. Od reklamace vady vozidla po jeho koupi, sporu s autoservisem v případě nekvalitní opravy, sporu s pojišťovnou o výšku plnění z havarijního pojištění až k řešení dopravních přestupků s policií a správním úřadem nebo soudních sporů o zavinění dopravní nehody.

U všech těchto, ale i dalších situací se pojištění právní ochrany ukáže jako neocenitelný pomocník v nouzi. Kontaktujte nejbližší kancelář KONTAKT-PF a poraďte se s našimi specialisty, jaká varianta pojištění právní ochrany pro řidiče či vozidlo je pro vás nejvhodnější.

Právní ochrana při pracovním vztahu

Spory se zaměstnavatelem o neplatnost výpovědi, nesprávné odškodnění pracovního úrazu nebo přestupkové či trestní řízení vyplývající z vašeho pracovního zařazení. Právě v těchto případech velmi oceníte pojištění právní ochrany v pracovním vztahu a s pomocí právníků, zkušených v pracovním právu dokážete účinně ochránit své zájmy

Pojištění právní ochrany při pracovním vztahu může být uzavřeno samostatně, či v kombinaci s dalšími druhy pojištění právní ochrany. Specialisté KONTAKT-PF vám pomohu nastavit optimální kombinaci pojištění právní ochrany dle vašich potřeb.

Právní ochrana rodiny

Při běžném životě řešíme celou řadu právních situací, nejčastěji jako spotřebitelé, kdy reklamujeme nekvalitní zboží či službu, domáháme se náhrady škody, kterou nám způsobil někdo jiný, nebo řešíme spor s pojišťovnou o řádnou výplatu z úrazového pojištění dítěte.

Pojištění právní ochrany rodiny je tím správným řešením, které nám poskytne klid a jistotu pro takovéto situace. Může být uzavřeno samostatně, či v kombinaci s dalšími druhy pojištění právní ochrany. Specialisté KONTAKT-PF vám pomohu nastavit optimální kombinaci pojištění právní ochrany dle vašich potřeb.

Pojištění zvířat

Pojištění domácích zvířat se objevilo v nabídce našich pojišťoven teprve nedávno. Ve své podstatě je velmi podobnému veřejnému zdravotnímu pojištění pro lidi. Jeho základem je totiž úhrada nákladů za léčení domácího mazlíčka u veterinárního lékaře v důsledku nemoci či úrazu.

Pro řadu lidí je dnes především pes, ale i kočka prakticky členem rodiny. Pokud člen rodiny onemocní, je pro nás přirozené zaplatit jeho léčbu. V řadě případů to však může být poměrně značný zásah do rodinného rozpočtu. Proto stejně tak jako jsme pojištěni pro naše vlastní léčení, měli bychom toto pojištění zajistit i pro naše domácí miláčky.

Pojištění psů

Pojištění psů je na našem trhu nejvíce rozšířeno a nabízí jej již několik pojišťoven. Kromě nákladů léčení je možné je doplnit pojištěním odpovědnosti pro případ, kdy pes způsobí škodu někomu jinému (srazí cyklistu v parku, zraní jiného psa, či kousne neopatrné dítě)

Pojištění koček

Pojištění koček je velmi podobné pojištění psů. Jedná se rovněž o pojištění nákladů veterinární léčby. Ceny pojištění závisí zejména na věku kočky. Pro koťata a mladé kočky lze získat zajímavé slevy. Zavolejte do nejbližší kanceláře KONTAKT-PF a požádejte o nabídku pojištění vaší kočky či kocoura.